Een unieke getuigenis

gekopieerd als handleiding voor
meerdere generaties van kunstenaars

Het notitieboek is een bijzonder interessante getuigenis van het feit dat Rubens naast een grote kunstenaar, ook een buitengewone theoreticus was. Het is dus niet te verwonderen dat zijn notities een eigen leven gingen leiden en dat ze in het atelier van de bekende 18de-eeuwse meubelmaker André-Charles Boulle terecht kwamen.

Maar ook anderen wensten over deze belangrijke informatie te beschikken en lieten er kopieën van maken. Zo werd het album de Ganay al in de 17de eeuw, enkele jaren na de dood van Rubens, vervaardigd. Deze kopie is echter heel verzorgd, wat doet vermoeden dat dit exemplaar voor druk bestemd was.

Lange tijd werden de vier tot op heden gekende afschriften bewaard in privécollecties van ingewijden. Dankzij het Erfgoedfonds werd één van deze kopieën terug naar België gehaald en is ze nu voor iedereen toegankelijk in het Rubenshuis. De getoonde pagina zal regelmatig veranderd worden.